Tüm Mevcut Hatların Modernizasyonu

Kablo İmalat Makinaları Modernizasyonu

Kaba tel çekme makinası revizyonu

Kablo makinaları kaba tel çekme makinası revizyonu
upgrading of rod breakdown machine

Otomatik Çiftli Toplayıcı Revizyonu

Otomasyon Panosu Revizyonu